Физиотерапия и рехабилитация :: Електротерапия

Физиотерапевтични апарати за електротерапия - ниско и средночестотни токове.