Масажор за рамене

код: 1405

Масажор за рамене
-две въртящи глави
-инфрачарвена светлина за затопляне с възможност за изключване
-възможност за смяна на посоките на въртене на масажните глави по време на масаж