Лазер със сканиращ апликатор Polaris 2

код: 402

Лазер със сканиращ апликатор

Апарата може да работи в два режима на работа: импулсен и непрекъснат. Уредът разполага с червен и инфрачервен лазери, които са лесно приложими даже, когато се налага облъчване на големи площи дори без присъствието на физиотерапевт.
 
Програми за лечение
8 честоти на Nogier
30 честоти на Voll
50 предварително зададени програми за лечение на ниско ниво лазерна терапия
10 предварително зададени последователностти на процедурите за точкови датчици
25 предварително зададени последователностти на процедурите за сканиращ апликатор
20 дефинирани от потребителя програми
непрекъснат и импулсен режими на работа
 
Стандартно оборудване
 Защитни очила 2 чифта
 Основни захранващи кабели
 Резервен предпазител T800mA / 250V
 
Допълнителни аксесоари
 Точкова лазарна сонда R 660nm/40mW, V2 (второ поколение лазерна сонда)
 Точкова лазарна сонда R 660nm/80mW, V2 (второ поколение лазерна сонда)
 Точкова лазарна сонда IR 808nm/200mW, V2 (второ поколение лазерна сонда)
 Точкова лазарна сонда IR 808nm/400mW, V2 (второ поколение лазерна сонда)
 
Приставки към лазерните сонди:
Оптичен фибро-апликатор, прав, V2, диаметър 6 mm, дължина 80 mm
Оптичен фибро-апликатор, под ъгъл от 45°, V2, диаметър 6 mm, дължина 80 mm
Оптичен фибро-апликатор, прав, V2, диаметър 6 mm, стеснен до 2 mm (лазерна акупунктура)
Оптичен фибро-апликатор, прав, V2, 8 mm, дължина 110 mm
Оптичен фибро-апликатор, под ъгъл от 45°, V2, 8 mm, дължина 110 mm
 
 Сканиращ апликатор R+IR 50mW+400mW със стойка
 Сканиращ апликатор R+IR 100mW+450mW със стойка
 Чанта за апарата и аксесоарите към него
 Количка