Висока мощност лазерна терапия до 5 W -Opton

код: 401

Лазер с 4 вата мощност

2 дължини на вълната в един апарат
Opton дължини на вълната близки до инфрачервения обхват. Тази лазерна светлина е доказано подходяща за терапевтична употреба. Инфрачервените лазери постигат положителни резултати при много заболявания. Двете дължини на вълната се абсорбират от тъканите (вода, кръв, меланин) значително по-малко от други дължини, като тези във видимата област.
Вълната с дължина 980 nm има по-ниско проникване в тъканите и се абсорбира близко до повърхността с аналгетично действие.
Вълната с дължина 810 nm има по-дълбоко проникване в тъканите и има биостимулиращ ефект. Едновремменното прилагане на двете дължини на вълната в една терапия оптимизира терапевтичния ефект като се излъчват с една и съща мощност.