Бактерицидна Лампа

код: 905

БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
 
Бактерицидна лампа - 15W
Бактерицидните лампи излъчват лъчи с дължина на вълната 200-295 nm. Бактерицидният ефект се дължи на фотохимичното действие на ултравиолетовите лъчи върху протоплазмата и ензимите на бактерии, вируси и други примитивни организми /мигновено се унищожават както вегетативните, така и споровите форми. 
 
Предназначение: 
Използват се за дезинфекция на въздух, вода, повърхности и помещения в болници, лаборатории, битови сгради, всички предприятия от хранително вкусовата промишленост - мандри, пивоварни, хлебо-пекарни, складове, хладилни камери, предприятия за безалкохолни и алкохолни напитки, питейна и минерална вода и т.н. Намират приложение и за обработка на хранителни продукти, опаковачни материали, вода на плувни басейни и като елемент към климатични системи, пчеларството.
 
Излъчватели:
Те са специални светлинни тела за UV-C светлина (253.7 nm), производство на фирма OSRAM-Германия, която унищожава всякакви вируси, бактерии и микро-организми в помещението. Степента на дезинфекция зависи от мощността на източника и продължителността на облъчването.
 
Монтаж: 
Бактерицидните лампи трябва да се монтират от правоспособни специалисти и съгласно изискванията за охрана на труда.
Трябва да се елиминира възможността от облъчване на хора.
Това се постига по следния начин:
- за непрекъснато действащите /напр. пакетажна линия/ - кожух;
- за складове и производствени помещения с периодично действие- включване от място извън помещенията /времето на въздействие е минути/. Добре е да се осигури циркулация на въздуха.
- други варианти- в зависимост от случая. 



Ефект: 
Бактерицидните лампи осигуряват удължаване срока на годност на суровините и продукцията в хранително-вкусовата промишленост. В заключение може да се каже, че бактерицидните лампи са в състояние да унищожат микроорганизмите там, където други средства не могат да се справят. Ефекта, който се постига по този начин,   изисква сравнително малки капиталовложения и ниски експлоатационни разходи.
 
 
 
 
Инструкция за експлоатация на бактерициден облъчвател
 
Бактерицидните облъчватели/ БО/ от серията ОБИ се използват за обеззаразяване на въздуха и повърхностите в помещенията, като един от най-успешните методи за борба с инфекциите. Ултравиолетовите лъчения от UV-C областта на спектъра притежават значително антимикробно действие за различните видове микроорганизми (бактерии, вируси, спори, гъбички). Това облъчване не може да замени санитарно-противоепидемичните мероприятия, а само ги допълва като краен етап от обработката на помещенията.
Използването на бактерицидни лампи изисква строг контрол по изпълнение на мерките за безопасност, изключващ възможността за въздействие върху хора на UV-лъчение, озон, пари на живака. Прякото облъчване на живи организми с UV-лъчи предизвиква опасни поражения върху тях, като рак на кожата, болезнено дълготрайно възпаление на очите и други. Стриктно да се изпълняват предписаните от проектите за бактерицидни облъчвателни уредби, време за облъчване и мерки за безопасност.
Облъчвателите ОБИ са тип „екранирани” и в зависимост от проекта могат да се използват за директно облъчване на повърхности или индиректно за въздействие върху въздушната среда. При директно облъчване трябва да се изключи възможността за влизане на хора/полезни животни/ при работа на облъчвателя в помещенията. При индиректно облъчване, екраниращият капак се разполага така,че бактерицидният поток да се насочи към горната част на помещението при изключване на възможността пряк поток или отразен от отражател да се насочи надолу. Максималната ефективност на облъчвателя е при околна температура 25˚C. Потокът намалява с 70% при 0˚C и с 80% при 50˚C. Излъчващите бактерицидни лампи са с ефективен експлоатационен срок на работа 6000часа. С течение на времето потокът излъчван от лампите спада и за това след 1650часа работа, проектното време на облъчване се увеличава с 1.2пъти, а след 3300ч -1.3пъти. При бактерицидна ефективност 95% за златист стафилокок.
 Забележка:
Абсолютно е недопустимо по време на работа на излъчвателите в помещенията да има хора. Препоръчва се след 1.5 – 2 часа непрекъсната работа, облъчването да се прекъсне за 30-60 мин. и помещението да се проветри, за да се отстрани характерната миризма на озон. Бактерицидните лампи са с предпазна мембрана тип ветрило за защита на очите. 

 
Технически характеристики:
Употреба: Вътрешна
Захранване: 220v-50Hz
Влагозащита: IP20
Монтаж: Стена, таван
Мощност: 15W
Консумация: 15W
Работна температура: +10 до + 30 градуса
Размери на шината:480х50х50 мм
Размери на защитно ветрило: 480х170мм
Размер на бактерицидната пура: 450мм


Произход: България