Финансиране по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ДИК-МЕДТЕХ ЕООД е изпълнител на проект „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от националния бюджет на Р. България. Общият размер на получената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 10 000 лв по договор № BG16RFOP002-2.073-4089-C01, и цели преодоляването на липсата на ликвидни средства за изплащането на основните суровини.