Физиотерапия и рехабилитация :: Ултразвукова терапия

Физиотерапевтичен апарат - ултразвук, на 1 и 3 MHz